O firmě Produkty Předváděcí centrum Než začnete stavět Kontakt

Co by měl zákazník vědět před stavbou krbu
Krb je ozdobou příbytku, ale jen tehdy, pokud je hezký, funkční a čistý.


Rozdělení krbů:

Krby klasické - otevřené

Výhody
1. Nepatrně nižší cena
2. Přímý pohled do ohně
3. Nemají okolní kovový rám

Nevýhody
1. Vysoká prašnost
2. Vyletování uhlíků z topeniště
3. Zápach sazí ovlivněný počasím
4. Potřeba kvalitnějšího dřeva
5. Nutnost přívodu venkovního vzduchu
6. Možnost vzniku průvanu
7. Vyšší spotřeba paliva
8. Malá účinnost

Krby uzavřené krbovou vložkou

Výhody
1. Vysoká účinnost
2. Vysoká bezpečnost
3. Úspora paliva řízeným spalováním
4. Možnost vytápět více místností
5. Bezproblémové zatápění při nízkém tlaku vzduchu
6. Zkrácení hlavní topné sezóny

Nevýhody
1. Některé krbové vložky kouří při otevření do místnosti v důsledku špatného (levného) řešení vrchní části výrobku. Nechte si předvést nebo písemně garantovat
2. Nutnost čistění skla krbu. V praxi se interval pohybuje od jednoho do pěti dnů. Většinou se toto provádí po každém zatopení. Co je však nejvíce nepříjemné je fakt, že již v krátké době po zatopení je vidět zanášení skla spalinami
3. Čistění skla je marná a stále se opakující práce

Neplatí pro krbové vložky Dominant s ochanou LGV injektor.


Na závěr

Praxe ukazuje, že do rodinných domů je výhodné volit krby s krbovou vložkou pro jejich čistý, bezpečný a nenáročný provoz, spojený s vysokým topným výkonem. Krby otevřené s dokonalou atmosférou otevřeného ohně je vhodné umisťovat do staveb, ve kterých je romantika prvořadým požadavkem. V těchto objektech se zpravidla nemusí úzkostlivě dbát na čistotu provozu.

Neplatí pro krby Dominant LGV. Sklo prakticky není vidět.

Na této stránce jsme se Vám pokusili podat základní informace, které ulehčí Vaše rozhodování při stavbě krbu. Otázku velikosti, materiálu a ztvárnění je třeba vždy projednat a navrhnout individuálně. V praxi platí, že čím dříve, tím lépe, aby se předešlo možným dodatečným stavebním úpravám a škodám.

© Copyright Dominant 2004